چیرۆکی مام‌ ڕیوی و پەپووسڵێمانە

بەرهەمی: دوکتۆر سدێق مفتی زادە
چیرۆکی “ڕێوی و پەپووسڵێمانە” بە منداڵی بۆیان گێڕاومەتەوە، ئەوا منیش، بە پێی توانایی خۆم، هۆناومەتەوە و پێشکەش بە هەموو کوردێکی خوێن خاوێن و نیشتمان‌ویست و دڵسۆزی گەل و کۆمەڵی ئەکەم٠
دەقی بابەتەکە ببینە …. چیرۆکی مام‌ ڕیوی و پەپووسڵێمانە