ئاسکی ئەوین

 

دڵ له دوی ئاسکی ئەوین وێڵ و کز و ئاواره بوو
ڕوو له کام‌ هەردم‌ ئەبا ئەی داد دڵ بێچاره بوو

من هەڵۆی بەرزەفڕ و بێ خەم له داو و تەڵە بووم
سەیره زۆر سەیره وەها ئاسکی ئەوین راوم‌ دەکا

به رد و هه ردم دا به پیوه راوی ئه و ئاسکه بکه م
نەم دەزانی ئاسکی پڕ هەستی ئەوین راوم دەکا

تا به سەر بەرزی ژیام هەستم به رسوایی نەکرد
هەر ئەوینه وا دەکا ئیغوا دەکا رسوا دەکا

تیری راو کەر هەر نەبێ چارەسەر و ساڕێژ دەبێ
تیری عەشق و عاشقی زامان له گیان و دل دەکا

ئاخ ئەوین تیرت وەها باڵی فڕینی لێم شکاند
کوانێ ئیتر تیری باڵم سینگی ئاسمان شەق دەکا

که هەڵۆی بەرزی چیا زامی ئەوینی لێ کەوێ
کوانێ ئیتر ئارەزوی بەرزه هەوارانی دەکا

 

بەستە : ڕەئوف مفتی زادە
ئاهەنگ : مەنوچێهر چێشم ئازەر
گۆرانی بێژ: هادی ڕۆستەمی