ڕەشکەی بیرەوەریەکان-بەشی دووهەم

بەرهەمی: عوسمانی ئەحمەدی
ملی ڕێگامان گرت و سەرمان کرد بە نێو دەربەنا، تەمەشام کرد رێگا تەق‌تەقەبەردانە، گا سەرەو خوارە گا سەرەو ژوورە، ئەبێ لە جۆگە ئاوێ کە هەڵبەز دابەز، بە هەرا و هوریا تێ‌ئەپەڕێ، بپەڕیتەوە و سێ چوار هەنگاو نەچویی دیسانەوە ئەبێ بازدەی بڕۆیەوە ئەوبەر، لەوێشەوە چەن هەنگاو ئەبێ بڕۆی دیسانەوە بپەڕێیتەوە.
دەقی بابەتەکە ببینە …. ڕەشکەی بیرەوەریەکان-بەشی دووهەم